ആര്‍ത്തവരക്തം മുഖത്ത് പുരട്ടി യുവതി; ആത്മീയമായി സൗഖ്യപ്പെടാന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശദീകരണം (ചിത്രങ്ങള്‍)

ആര്‍ത്തവ രക്തം മുഖത്ത് പുരട്ടിയും നെറ്റിയില്‍ തിലകമാക്കി അണിയുകയും ചെയ്ത യുവതിയുടെ ചിത്രം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറല്‍. മന്ത്രവാദത്തില്‍ വിദഗ്ധയായ കോളേ ഇസ് ഡോറ എന്ന യുവതിയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ‘വുമണ്‍ എംപവര്‍മെന്റ്’എന്ന പേരില്‍ സെല്‍ഫികള്‍ പങ്കുവെച്ചത്. ആത്മീയമായി സൗഖ്യപ്പെടാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവര്‍ ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

Also read:കേരളം വഴിയൊരുക്കിയ പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിലേക്ക്; ആരോഗ്യമന്ത്രി ആശുപത്രിയിലെത്തി കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു

View this post on Instagram

S A C R E D S O U N D S A delicate sound journey into the heart and womb. After the womb ceremonies I’m often told that the crystal bowls I play have a profound effect so I thought I would start a very small intimate sound healing sessions. It will be a place where you can rest, soften and receive. I will weave the angelic sounds of the harp, crystal singing bowls that are attuned to the womb and the high heart and the soothing sound of the sansula. But really my USP is that my kitty cats Luna and Casper will be joining us, they are both little healers and will possibly come and sit and purr on you! Space is limited to 5, if your feeling drawn please do book in early I have listed two Monday evenings. Monday 11th 7-8pm (sorry to only post about it now I lost track of days 🤦‍♀️) the next one will be 25th March 7-8pm both in Stoke Newington. And… if your feeling the call to celebrate international women’s day with singing, drumming, dancing, Cacao and womb blessings join myself and @reginarhythm Friday 8th March, 7-9pm @unmind__ magical space. Booking and more info for all evenings in my profile link 🌹 • • • • • • • • • • • • • • • • • • #sacredselfcare #sacredselflove #wombessing #wombheart #internationalwomensday #womensupportingwomen #womblove #rosewombheart #marymagdalene #soundhealing #kittyhealing #cathealing #celebration #singing #mantra #drumming #dancing #cacaoceremony

A post shared by Chloe Isidora (@chloeisidora) on


തന്റെ തന്നെ ആര്‍ത്തവരക്തം നെറ്റിയില്‍ തിലകമായി അണിഞ്ഞും മുഖത്ത് പുരട്ടിയും ആര്‍ത്തവ ദിനങ്ങള്‍ ഏറ്റവും ശക്തമായ സമയമാണെന്ന് ഇവര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ രക്തം കൊണ്ട് സ്വയം വിശുദ്ധീകരിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളെ അഭിമാനമുള്ളവരാക്കുമെന്നും കോളേ കുറിക്കുന്നു. ആര്‍ത്തവ ദിനങ്ങളിലാണ് നിങ്ങള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനര്‍ഥം ഈ സമയങ്ങളില്‍ നിങ്ങളള്‍ക്ക് വളരെയധികം ഉള്‍ക്കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു എന്ന് കൂടിയാണ്.

Also read:എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്, ജീവിതത്തിലെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ചേര്‍ത്ത് പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, അത് ആണായാലും പെണ്ണ് ആയാലും: അരുണ്‍ ഗോപി

ആത്മീയമായ അറിവ് ഈ സമയം വളരെ ഉയര്‍ന്ന നിലയിലായിരിക്കും. നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ രക്തം കൊണ്ട് സ്വയം വിശുദ്ധീകരിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളെ അഭിമാനമുള്ളവരാക്കും കോളേ കുറിക്കുന്നു. മുമ്പ് കയ്യിടുക്കിലെ രോമം നീക്കം ചെയ്യാതെ കോളേ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

View this post on Instagram

Someone sent me a message today in response to me having blood on my forehead, which said “She’s actually fucking lost it.” I’m sure the message was not meant to be sent directly to me, but it totally got me thinking.. Before I begin talking about blood small side note, I think that I’m so normal, to think that others might think otherwise gives me so much pleasure and actually makes me smile a lot. 🌹 But back to blood if you not familiar with communing with your blood I’m sure it would appear to be a weird thing to do. So here’s why I do it. 🌹 When you are bleeding you are most connect to Spirit, this means that you can receive many insights with deep clarity, your inner guidance and inner wisdom are at its strongest. It is a powerful time. When you anoint your 3rd eye with your blood it brings you into an even deep presence with yourself. You are honouring your blood marking yourself as sacred. By honouring your bleed time and blood you are rewriting the the stories around periods being disgusting, dirty and labeled as the “curse”. By honouring your blood to are claiming your full empowerment as a women, which is your birth right. 🌹 For me this bleed was wildly expansive, I had many insights, visions, knowings and it all happened from the sofa with my eyes closed, with blood on my forehead. I feel totally enriched and refuelled by taking proper time to rest and tune inwards to receive myself. I also offered my blood to the earth in ceremony, with my dear sister @reginarhythm and I’m so grateful to have other women in my life who believe and know on a cellular level how important womb/blood work is for women. 🌹 And now here’s multiple pics of the many of the times I have blessed myself with my own blood. If you practice this too, why is important for you and what are your experiences?! Would love to hear. 🌹🔥♥️🔥🌹 • • • • • • • • • • • • • #blood #bleed #periods #mymoon #mymoonpower #menstrualcycle #menstrualcycleawareness #womensempowerment #womensupportingwomen #divinefeminine #empowerment #sacredselflove #sacredselfcare #womblove #wombpower #wombheart #wombwisdom

A post shared by Chloe Isidora (@chloeisidora) on

View this post on Instagram

The armpit chronicles continue.. I’ve been growing my armpit hair for the last month & half as an experiment. Since a young teenager I have always shaved my armpits and growing up I thought body hair was kinda gross, if I’m really honest. • Last week I went to Corfu and on the way I started to feel really uncomfortable, I though maybe I’ll shave but I questioned myself, why? And my answer was to fit in so thought… NO let’s break through this wanting to ‘fit in’ nonsense. Interesting during the whole time I was away only saw one other woman with hairy armpits, turns out its actually quite uncommon I just hadn’t noticed before. • Now I’m on route to my friends wedding and whilst trying on our looks last night my sister said, “Schnoogie, it gives me no pleasure to look at them, especially when your trying in all my clothes I worry that your stinky armpits will be even stinkier! However I’m in no way telling you to shave them.” Mama also wrinkled her nose and says “ But do they smell more?” I did offer them both a sniff but they declined. The truth is I think my armpits smell less! Then Papa chimes in “Chlo I like them keep it, gives you an edge!” • So funny how a bit of armpit hair is such a thing, right?! Anyway my unshaved armpits are coming to the wedding I’m actually enjoying them, finding myself more comfortable in my own skin. I’m not saying I’m going to keep them forever but I’m totally enjoying challenging myself on my perception of beauty. • • • • • • • • • • #sacredselfcare #sacredselflove #hairyarmpits #bodyhair #loveyourself #selflove #feminineempowerment #feminineembodiment #divinefeminine

A post shared by Chloe Isidora (@chloeisidora) on

View this post on Instagram

L O V E M A G I C Super excited to be introducing a new collaboration series called LOVE MAGIC, starting Valentine's. This Valentine’s it is about you loving you. Celebrate your dynamic, sensual self with a night of ritual, feasting and manifesting through sensory experience and empowering workshops. Renew your relationship with yourself and transform your sexual energy into raw creative power! @mamaxanadu Wild Alchemy – We will explore the rich mythology and folklore around love, sex & magic while imbibing tonics and elixirs from our Wild Alchemy Bar. We will then create a LOVE MAGIC potion to take home, charged with crystal and flower essences. Taste Exploration – Dine on a 10-course wild, heart-opening, aphrodisiac tasting menu designed to align you with your internal goddess. A meditative, sensual exploration of taste & texture. I will be offering…. Date Yourself. A return to the sacred force within, through daily rituals of self love. Discover ways to activate the womb-heart connection in order to amplify your intuition and initiate your authentic self. @moyo_samantha Raw Power – Through movement and practical application, we will discover ways to transform sexual energy into fuel for business and creative projects. Leave with the tools to harness and cultivate your power into pure manifestation. We have two dates! 12th Feb at a secret location in Covent Garden. 14th at beautiful @remindstudio Lots more info and booking in my bio link ♥️ • • • • • • • • • • #sacredselflove #sacredselfcare #valentines #rawpower #softpower #loveyourself #wildalchemy

A post shared by Chloe Isidora (@chloeisidora) on

View this post on Instagram

R I T E O F T H E W O M B “The Womb is not a place to store fear or pain, the womb is to create and give birth to life” These are the words we speak to call upon the 13th Rite of the Munay-Ki, this is a lineage of women who have freed themselves of suffering and want us to remember this truth. To summon the linage you raise your hands in the air, hold your arms in an open V shape (like I am in the pic). I then activate my womb and transmit the Rite to yours repeating the same words. What I love the most about this initiation is that once you receive the Rite you can share this with other women immediately. Within the ceremony I will activate you, teach you how to share the Rite and you will practice transmitting the Rite to other women. Every time I active and transmit the Rite my womb glows with warmth I can viscerally feel the healing that it taking place. The next ceremony is Sunday 17th Feb, 4-6pm at @unmind, space is limited if you would like to book please check my bio link 📸 @devamani_remembrance 💕 • • • • • • • • • • • • • • • #riteofthewomb #sacredselflove #sacredselfcare #wombhealing #womblove #womb #heartwork #womensupportingwomen #womenswellness #womensempowerment #softpower #ceremony #grateful #wombheart

A post shared by Chloe Isidora (@chloeisidora) on

View this post on Instagram

W O M B J O U R N E Y Last night as I sat on the sofa I felt Mary Magdalene’s presence all around and inside me. She told me to close my eyes and as I did I journeyed deep into my womb space. The inner landscape looked like dry arid land, I felt thirsty. Then the rain came and crystalline formations began to fall in the land. The earth drank in the water and became lush and green. I felt like I was flying over the emerald green landscape soon I flew into a cave where a raging fire was alight, burning away all that was ready to be burnt. When the fire died down I was taken to an open landscape where gale force winds where blowing tumbling over the land shaking and moving the left over debris. Physically I felt a massive letting go from my womb space – something that I had been holding on to for a while and once the energy realised I was immediately plugged into Mama Earths energy. I felt a powerful golden electric light from my Yoni all the way to the top of my head. When I came back into consciousness, my sexual energy on fire circulating through my body. Breathing from womb to my heart and heart to my womb I placed my hands on my womb blessing, thanking and honour her. Wow full, soft power! Thank you Womb, thank you Mary Magdalene I needed that! I have the next womb ceremony on Sunday 17th @unmind__ all info is in my bio link if you like to join. 📸 @devamani_remembrance 💕 • • • • • • • • • • • • • #sacredselfcare #sacredselflove #womb #wombhealing #womblove #softpower #riteofthewomb #womenswellness #womensupportingwomen #marymagdalene #wombwisdom #wombheart #templeoftherose #rosesister #lettinggo #elements #earth #fire #water #air #grateful

A post shared by Chloe Isidora (@chloeisidora) on

View this post on Instagram

E M E R G I N G (finally) Oooph so this New Year didn’t not turn out the way I had planned or wanted. I just counted the days and I have been crying more like sobbing for the last 13 days pretty much! So many deep layers coming up all around, self worth, self love or lack of and self acceptance. It has been very hard to look at and emotional AF. So my entry into the year has been more of an epic purge – even my little cat (whose is actually huge) had to take one for the team had to have an emergency procedure the vet said “a fountain of pus came out of him” his had been walking around with two gaping wounds – poor baby! I wanted to share this as around new year I did not feel in a space to set my intentions or even feel positive about the year ahead. For anyone else that felt similar.. it’s totally ok we can choose to plant our seeds whenever feels right. I thought I would also share all the self-care I took to get me back to myself. 🌹I really let myself cry and experience all the emotions I was feeling. And at points when I thought no more I would talk to myself usually out loud like a friend would talk to me saying something like “your not going to feel like this forever – it’s ok” or whatever I needed to hear at the time. 🌹I spent time in nature I went for little walks and then curled up on the ground and let Mama earths energy soothe me letting it all go to her and in London I’ll go to the park and just sit with a tree. I usually choose a grandfather looking tree he always has words of wisdom to share and fills me up with Earth energy. 🌹I told my friends how I was honestly feeling, the support that came in touched me so deeply. When I told one friend “I feel so low and I can’t shake it off” he texted right back saying I’ll be over at 5pm to give you a session. Another friend took time to help me plan for the year ahead and others friends listening, loving and being so supportive. For all these people I’m so very grateful. 🌹I booked in for sessions with other practitioners who I trust. 🌹I made myself a salty bath soak with Himalayan pink salt, bicarb of soda (for detoxing) rose petals, lavender and chamomile and had long baths. Continues below

A post shared by Chloe Isidora (@chloeisidora) on

View this post on Instagram

No longer a 🔥dragon today! “Back to being Glowy” as @jaynegoldheart_ said this morning! • This pic was taken @sistersofthewild last week. Our time together was filled with so much nourishment, nature, laughing, dancing, singing, yes there were tears too and all of it was beyond beautiful. Feeling such deep and over flowing love and gratitude for all the amazing women in my life right now. • Sooooo excited that there is now a Summer Equinox @sistersofthewild and booking has just opened, head over to the profile link💓 • • • • • • • • • • • • #sistersofthewild #sacredselflove #sacredselfcare #womensupportingwomen #womenshealth #womenswellness #sisterhood #love #gratitude #dance #sing #play #nature #nourishment #heartwork

A post shared by Chloe Isidora (@chloeisidora) on

View this post on Instagram

Oh my, the Solar Eclipse was very strong for me, not only energetic but in my physical life there have been major changes. This morning I woke with a heavy heart and part of me just wanted to wallow and then I remembered every morning at the Gayatria festival with @devapremalmiten we would start the day shaking! So I put some music on and got my body shaking and moved the energy through my body. I'm now feeling back in my body and energised, heart is still tender I'm now in a place to give myself nourishing care. ❤️ How's everyone else holding up and what are you doing to keep centred? #solareclipse #sacredselflove #shakti #shakeyourbody #alchemy #transformation #healing #heart #gratitude

A post shared by Chloe Isidora (@chloeisidora) on

View this post on Instagram

A M A D A The one that is loved. Sisters, @reginarhythm and I would love to invite you to join us for International Woman’s Day for an evening devoted to joy and a celebration of womanhood. There will be a ceremony, singing and lots dancing! YAY! The evening will open with a Cacao ceremony to connect to our hearts and wombs, sharing sacred sounds, mantras and space to sway and spiral our hips to the hypnotic beat of the drum. When a woman surrenders to the movement of her hips she invites a deep freedom, whether back to front, side to side, shake, spin or spiral. When a woman allows her hips, her feature of womanhood, her sensual curves to express freely, an authentic connection becomes present with her womb. The movements release blockages and tensions that are stored within the body. Space is created and kundalini energy is activated. The energy spirals in our core rising up, empowering us with the life force within. The drum connect us to our heart beat and resonate inside our wombs. The grounding beats of the live drumming, connect us to Mother Earth, taking us away from the mind and into the body. With the tantric rhythms inspiring us to liberate our fierce and untamed woman, full of beauty and full of creative power. To integrate we will rest into the angelic sounds of the harp and soften into healing tones of the crystal singing bowls. Together we will create space to honour the women that have come before us, blessing ourselves remembering and knowing that we are sacred. 8th March, 7-9.30pm @unmind__ early bird £35/£40 booking in my profile link 🌹 📸@hanawolf.photography 💕 • • • • • • • • • • • • • #amada #sacredselflove #sacredselfcare #internationalwomensday #womenhonouringwomen #dance #play #sing #drum #express #embody #beloved #sisterhood #womanhood

A post shared by Chloe Isidora (@chloeisidora) on

DONT MISS
Top