ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന നല്‍കുന്ന ഏത് മൗലികാവകാശമാണ് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിന് ഇല്ലാത്തത്? ഇന്ത്യന്‍ നായര്‍ മൂവ്‌മെന്റ് പ്രസിഡന്റായ പ്രശാന്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ മറുപടി

ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന നല്‍കുന്ന ഏത് മൗലികാവകാശമാണ് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിന് ഇല്ലാത്തത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്ത്യന്‍ നായര്‍ മൂവ്‌മെന്റ് പ്രസിഡന്റായ പ്രശാന്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ മറുപടി നല്‍കുന്നു. കാണാം വീഡിയോ.

DONT MISS
Top