പുതു മോഡലുകളുമായി ആപ്പിള്‍; അവതരണ ചടങ്ങ് തത്സമയം

ഐഫോണ്‍ 9, ഐഫോണ്‍ എക്‌സ്എസ് ഐഫോണ്‍ എക്‌സ്എസ് പ്ലസ്, ഐഫോണ്‍ എക്‌സ്എസ് മാക്‌സ് എന്നീ മോഡലുകള്‍ പുറത്തിറക്കുന്ന ചടങ്ങ് പുരോഗമിക്കുന്നു. ചടങ്ങുകള്‍ കാണാം തത്സമയം.

DONT MISS
Top