‘വേലക്കാരിയായിരുന്നാലും നീയെന്‍ മോഹവല്ലി’യുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ച് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍

വേലക്കാരിയായിരുന്നാലും നീയെന്‍ മോഹവല്ലിയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ച് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍ ഗോവിന്ദ് വരാഹയും സംഗീത സംവിധായകന്‍ വിശ്വജിത്തും മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍

DONT MISS
Top