മിനിമം ബാലന്‍സ് ഇല്ല; 41 ലക്ഷം സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ എസ്ബിഐ ക്ലോസ് ചെയ്തു

DONT MISS
Top