അഡാറ് ലൗ ടീമിനൊപ്പം ഹോളി ആഘോഷിച്ച് പ്രിയാ വാര്യര്‍ (വീഡിയോ)

അഡാറ് ലൗ ടീമിനൊപ്പം ഹോളി ആഘോഷിച്ച് പ്രിയാ വാര്യര്‍. റോഷനും പ്രിയയുമെല്ലാം വര്‍ണങ്ങള്‍ വാരി വിതറി ഹോളി അടിച്ചുപൊളിച്ചു. അഡാറ് ടീമിന്റെ അഡാറ് ആഘോഷം കാണാം.

DONT MISS
Top