‘ഹേയ് ജൂഡി’ന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ നിവിന്‍ പോളി

‘ഹേയ് ജൂഡ്’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി നിവിന്‍ പോളിയാണ് മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ അതിഥിയായെത്തുന്നത്.

DONT MISS
Top