‘സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്‌സി’ന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ ബാലതാരം ആദിഷ് പ്രവീണ്‍

‘സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്‌സ്’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ബാലതാരം ആദിഷ് പ്രവീണാണ് മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ അതിഥിയായെത്തുന്നത്.

DONT MISS
Top