ചലച്ചിത്ര വിശേഷങ്ങളുമായി മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ കൊളപ്പുള്ളി ലീല

‘ദൈവമേ കൈതൊഴാം കെ കുമാറാകണം’, ‘സഖാവിന്റെ പ്രിയസഖി’, എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി കൊളപ്പുള്ളി ലീലയാണ് മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ അതിഥിയായെത്തുന്നത്.

DONT MISS
Top