‘സഖാവിന്റെ പ്രിയസഖി’യുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ ആരതി വേണുഗോപാല്‍

‘സഖാവിന്റെ പ്രിയസഖി’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ആരതി വേണുഗോപാലാണ് മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ അതിഥിയായെത്തുന്നത്.

DONT MISS
Top