വീരചരിതം പുതിയ ലക്കം-ഡെമോക്രേസി

ഒടുവില്‍ ധീരമായ തീരുമാനമെടുത്ത് വീരന്‍. ഇടതിലേക്ക് ചേരാനുള്ള സൂത്രപ്പണിയാക്കി എംപി സ്ഥാനം വലിച്ചെറിഞ്ഞു.

DONT MISS
Top