മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ കലാരത്‌നം ജയന്‍

ആസ്വാദക ഹൃദയങ്ങള്‍ കീഴടക്കിയ സംഗീത പ്രതിഭ കലാരത്‌നം ജയന്‍, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സേതു എന്നിവരാണ് മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ അതിഥികളായെത്തുന്നത്.

DONT MISS
Top