മീറ്റ് ദ എഡിറ്റേഴ്‌സില്‍ കെജി ജയന്‍

സംഗീത ലോകത്ത് വിവിധ മേഖലയില്‍ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച ആദരണീയ വ്യക്തിത്വമാണ് കെജി ജയന്‍. ജയവിജയ ജയന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെജി ജയന്‍ മീറ്റ് ദ എഡിറ്റേഴ്‌സില്‍.

DONT MISS
Top