ക്ലോസ് എന്‍കൗണ്ടറില്‍ ബേസില്‍ തമ്പി | BASIL THAMBI | CLOSE ENCOUNTER |

മലയാളിയും ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവി വാഗ്ദാനവുമായ ബേസില്‍ തമ്പിയാണ് ഇത്തവണ ക്ലോസ് എന്‍കൗണ്ടറില്‍.

DONT MISS
Top