ക്ലോസ് എന്‍കൗണ്ടറില്‍ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി വിഎസ് സുനില്‍ കുമാര്‍

മന്ത്രിസഭാ യോഗം ബഹിഷ്‌കരിച്ചു എന്നല്ലാതെ അതിനുപകരമായി സമാന്തര മന്ത്രിസഭ ചേര്‍ന്നു എന്നത് തെറ്റായ കാര്യമാണെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി വിഎസ് സുനില്‍ കുമാര്‍.

DONT MISS
Top