ഐവി ശശിയുടെയും പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെയും ഓര്‍മ്മകളില്‍ അടയാളം

അന്തരിച്ച സിനിമാ സംവിധായകന്‍ ഐവി ശശിയെക്കുറിച്ചും മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ സാഹിത്യകാരന്‍ പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഓര്‍മ്മകള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് ഇത്തവണ അടയാളം.

DONT MISS
Top