‘ഞാന്‍ കണ്ട മനുഷ്യന്‍’ ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകന്‍ അരുണ്‍ പോള്‍സണ്‍ മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍

സിനിമാ മോഹിയായ ഒരു യുവാവ് ഒരു സംവിധായകന്റെ അടുത്തെത്തുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥാ തന്തു. എന്നാല്‍ പല കാരണങ്ങളാലും സംവിധായകന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ നടക്കാതെ പോയ കഥകള്‍ അയാള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളും സംഘടനകളുടെ കാര്യവും എല്ലാം ഹ്രസ്വചിത്രത്തില്‍ കടന്നുവരുന്നു. സംവിധായകനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ചിത്രം വികാരഭരിതമായ രംഗങ്ങളിലൂടെയും ആകാംഷാഭരിതമായ സന്ദര്‍ഭഅങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്നു.

DONT MISS
Top