സ്മാര്‍ട്ട് സിറ്റിക്കായി പരിഗണിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ 20 നഗരങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും

modi smart

ദില്ലി:സ്മാര്‍ട്ട് സിറ്റിയായി ഉയര്‍ത്തുന്ന രാജ്യത്തെ 20 നഗരങ്ങളുടെ പട്ടിക പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.97 നഗരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ആദ്യ പട്ടികയില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത 20 നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക.

ഈ നഗരങ്ങളില്‍ എല്ലാവിധ അടിസ്ഥാനങ്ങളും ലഭ്യമാണെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തും.ശുദ്ധജലം,മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം,ഇ-ഗവേണന്‍സ് എന്നീ സേവനങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി വെങ്കൈയ്യ നായിഡു അറിയിച്ചു.പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ 100 സിറ്റികളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം.

DONT MISS
Top