സ്ഥാനം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംഗീത സംവിധായകന്‍ സാം കടമ്മനിട്ട മോര്‍ണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍

ദേശീയ സിനിമാ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ശിവപ്രാദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്‍പതാമത്തെ ചിത്രമാണ് സ്ഥാനം. ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് സംഗീത സംവിധായകന്‍ സാം കടമ്മനിട്ടയാണ് ഇന്ന് മോര്‍ണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍.

DONT MISS
Top