‘ദൈവമേ കൈതൊഴാം കെ കുമാറാകണം’ വിശേഷങ്ങളുമായി മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ മഞ്ജു വിജീഷ്‌

‘ദൈവമേ കൈതൊഴാം കെ കുമാറാകണം’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി മഞ്ജു വിജീഷാണ് മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ അതിഥിയായെത്തുന്നത്.

DONT MISS
Top