‘സെയിന്റ് സിന്നറി’ന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ അനന്തു അടൂര്‍

‘സെയിന്റ് സിന്നര്‍’ എന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി അനന്തു അടൂരാണ് മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ അതിഥിയായെത്തുന്നത്.

DONT MISS
Top