‘മായാനദി’യുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ ഹരീഷ് ഉത്തമന്‍, ദര്‍ശന രാജേന്ദ്രന്‍

‘മായാനദി’യുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഹരീഷ് ഉത്തമന്‍, ദര്‍ശന രാജേന്ദ്രന്‍ എന്നിവരാണ് മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ അതിഥികളായെത്തുന്നത്.

DONT MISS
Top