‘വിമാന’ത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ ദുര്‍ഗ കൃഷ്ണ

‘വിമാനം’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ ദുര്‍ഗ കൃഷ്ണയാണ് അതിഥിയായെത്തുന്നത്.

ഈ ദിവസം നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ? സൗജന്യമായി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

DONT MISS
Top