ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കി ക്യാപ്റ്റന്‍ പി ആര്‍ ശ്രീജേഷ് ക്ലോസ് എന്‍കൗണ്ടറില്‍

റിയോ ഒളിമ്പിക്‌സ് അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കി ക്യാപ്റ്റന്‍ പി ആര്‍ ശ്രീജേഷ് ക്ലോസ് എന്‍കൗണ്ടറില്‍.

DONT MISS