മൗദൂദിസം ഒളിച്ചുകടത്തുന്ന പ്രച്ഛന്നവേഷക്കാരല്ല ‘സുഡാനികൾ’

October 16, 2020 5:09 pm

ഒന്നുറപ്പ്, സക്കറിയ പരാരി കൂട്ടുകെട്ട്, അടച്ചിട്ടിരുന്ന ചില വാതിലുകൾ മലയാള സിനിമാ ലോകത്തേക്ക്...

ഹലാൽ ഗുസ്‌തി! പുരോഗമനക്കൊതിയും മതപരതയും തമ്മിലെ തട്ടലും മുട്ടലും

October 16, 2020 12:01 pm

സിനിമ നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപതു കൊല്ലത്തെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിംകളുടെ മതജീവിതത്തിന്റെ പരിണാമ...

ആസിഫ് അലിയുടെ സ്ലീവാച്ചനും ഗോവിന്ദും; റിയലിസ്റ്റിക് അഭിനയ മികവിന്റെ രണ്ട് മാതൃകകൾ

October 16, 2020 12:01 pm

'ഒഥല്ലോ' ആയി അഭിനയിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് 'ഇയാഗോ' ആയിരിക്കും ഒരു നടന്റെ യഥാർത്ഥ...

Top